Om Agentumgruppen!

AGENTUMGRUPPEN
– en plattform för samverkan

AGENTUMGRUPPEN i Mora och Älvdalen är ett konsultteam inom redovisning, revision, skattekonsultationer, såväl som familjejuridik och företagsutveckling.

Vår inriktning är främst mot familje- och ägarledda företag.

Vi är anslutna till den ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter och revisorer FAR i Sverige och genomgår kvalitetskontroller kontinuerligt.

Historia

Vi har drivit konsultföretag inom redovisning och revision under 25 år varför vi anser att förtroendekapitalet redan är byggt. Varför inte ta vara på den kunskapsbanken du också?
Genom en kombination av lång erfarenhet samt unga innovativa krafter inom organisationen bedömer vi att på ett kvalitativt sätt kunna tillgodose marknadens behov av kvalificerade tjänster.

Genom ett långvarigt samarbete med våra referensgrupper/specialister har vi byggt upp ett stort förtroende bland våra kunder. Kundrelaterade kontakter är och har varit ett signum för oss under alla år. Vår personliga service, erfarenhet och kunskap är argument nog för att anlita oss. Våra kundrelationer finns från Mälardalen i söder till Härjedalsfjällen i norr.
Våra kontor bemannas av kvalificerade medarbetare som borgar för att servicen blir den du som kund förväntar dig.

Vår affärside

AGENTUMGRUPPENS affärsidé ska vara att utföra redovisning, löneadministration, revision och revisionsnära tjänster samt skatterådgivning för mindre och medelstora företag. Vi vänder oss till de kunder som värdesätter ett personligt engagemang och där kundintresse finns att själv vilja utvecklas inom områdena redovisning och revision.

Vi ser ett stort mervärde i kundens förståelse för de tjänster vi utför, vilket medför en kvalitetssäkrande dialog mellan AGENTUMGRUPPEN och kundföretaget.

AGENTUMGRUPPEN kan tack vare ett stort kontaktnät avseende redovisning och skattekonsulting tillhandahålla en hög servicenivå på sina tjänster. Att alltid ge kunden möjlighet på alternativa problemlösningar är ett signum. Vårt bemötande av kund har hitintills genererat en stor kundtillströmning. Professionalism kontra ett avspänt förhållande i kundrelationer är för oss av yttersta vikt.

FAR - Branschorganisationen för Redovisningskonsulter, Revisorer & Rådgivare


Branschorganisationen för Redovisningskonsulter, Revisorer & Rådgivare
www.far.se

FARs vision är: Steget före – när förtroende räknas.
FARs uppdrag är: Att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle.

FAR fullgör sitt uppdrag genom att bedriva:

Utveckling av god yrkessed

FAR arbetar proaktivt med att utveckla den goda yrkesseden och annan relevant normgivning. Detta är fundamentalt för att medlemmarna ska kunna utföra ett professionellt och högkvalitativt arbete som motsvarar marknadens behov. FAR medverkar aktivt i internationellt utvecklingsarbete då medlemmarna i hög grad påverkas av den internationella regelutvecklingen.

FAR utför vidare kvalitetskontroll av sina medlemmar. Kvalitetskontrollen syftar till högt förtroende genom en god och jämn kvalitet bland FARs medlemmar.

Kompetensutveckling

FAR tillhandahåller medlemmarna bas- och vidareutbildning för deras yrkesutövning.

FAR erbjuder även rådgivning till medlemmarna i komplexa yrkesfrågor samt annat stöd såsom kvalitetssäkrad information och praktiska hjälpmedel.

FAR bedriver dessutom lokal verksamhet med möjlighet till erfarenhetsutbyte och integration med näringsliv och samhälle.

Opinionsbildning

FAR påverkar utformningen av lagstiftning och annan reglering som inverkar på förtroende och effektivitet i näringsliv och samhälle. Detta sker bland annat genom opinionsbildning och besvarande av remisser. Samverkan med andra organisationer är ett viktigt inslag i opinionsbildningen.

FAR för kontinuerligt en dialog med sina medlemmar kring yrkesutvecklingen. Detta sker genom olika kanaler såsom tidskriften Balans och sociala medier. FAR kommunicerar kring branschens professioner och tjänster för att visa på nyttan för näringsliv och samhälle.